MRAZEK - skládací verze/ Folding Version

Tandem, který odstraňuje největší nectnosti dlouhých kol, což jsou problémy s přepravou, uskladněním a manipulací. Současně však tento tandem splňuje všechny požadavky na pevnost i tuhost. Ve složeném stavu zabírá prostor přibližně 1x1 m. (S koly 1,3 m x 1 m). Rozložit nebo složit se dá za méně než dvě minuty.

 
Detaily  tandem MRAZEK - skládací verze

Tento tandem je určen pro náročnou sportovní jízdu a svými vlastnostmi i výbavou je vhodný i do těžkého terénu. Vzhledem k předpokládanému využití byla hlavním kritériem při stavbě tohoto tandemu jeho bezpečnost a také spolehlivost jednotlivých komponentů. Přes svůj robustní vzhled se hmotnost pohybuje pod hranicí 20 kg.

 

The main drawbacks of long bicycles, which are transportation, storage and handling complications, can be solved by the folding version of tandem MRAZEK. It meets all criterions of strength and stiffness even though it is folding. The folded bike occupies space of about 1 x 1 m (1.3 x 1 m including wheels). Folding or unfolding can take less than two minutes.