TRIPLET

Triplet vznikne spojením tandemového kola a závěsného kola.

 

Tandem bike can serve as a family bicycle 3-seated.